Vendia Grafisk’s syn på miljø

Vendia Grafisk har siden 1998 haft mulighed for svanemærkning af tryksager. Det er vi stolte af.

  • Vi ser det som en samfundspligt, at bidrage til mindre forurening af vores omgivelser og derved er med til at bevare vores natur til fremtiden.
  • I 2013 omstillede vi vores virksomhed til en ren digital produktion. Ved denne produktionsform er der minimal miljøpåvirkning og ingen udledning af kemikalier.
  • Vi har reduceret støj og lugtgener fuldstændig i forhold til den traditionelle offsetproduktion. Det har været med til at forbedre indeklimaet og derved arbejdsmiljøet betragteligt.

I kraft af vores licens til brug af svanemærket, er der løbende udvikling af miljøforbedrende aktiviteter.

Svanemærket

Vendia Grafisk producerer Svanemærkede tryksager og bidrager til et renere miljø.

Hele Vendia Grafisk’s produktionsproces, incl. underleverandører til trykkeriet, er omfattet af miljøkravene. Vores virksomhed er godkendt af Miljømærkning Danmark, og sekretariatet kontrollerer løbende Vendia Grafisk’s produktion.

Miljømærkeordningen, der blev vedtaget i 1989, har til formål at vejlede dig som forbruger om indkøb af mindre miljøbelastende produkter. Mærket er garant for, at der stilles miljøkrav i alle faser af tryksagens livscyklus – fra råvarer til bortskaffelse af produkter.

Kravene revideres minimum hvert tredje år, og tryksager kan få miljømærket, hvis de opfylder en række miljøkrav – vugge til grav princippet. Miljøbelastningen bliver kortlagt lige fra råstof til affald eller eventuelt genbrug. På den måde kan de væsentlige miljøproblemer ved en tryksag udpeges, kravene udvælges, og niveauet for de enkelte krav fastsættes.

Vendia Grafisk har pligt til at føre journal over typer og mængder af råvarer, færdige produkter og affald, samt forbrug af vand og energi. Dermed er der synlighed omkring, at alle myndighedskrav for miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Miljømærkning Danmark administrere lovkravene. På deres web-portal kan du få en uddybende forklaring.

FSC® Miljømærkning

Vendia Grafisk er FSC®-godkendt med licenskoden FSC-C109833

Hvad er FSC® og hvad betyder det for dig?

Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. Dette gælder, når du køber eller producerer produkter af FSC-certificeret træ – lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager.

Med dit valg giver du din støtte til de skovejere, der har valgt at drive skoven med respekt for mennesker og natur.

5 gode grunde til at din virksomhed skal vælge FSC-mærkede produkter

1. Ansvar
Virksomheder påtager sig et konkret ansvar for både natur, dyr og mennesker i verdens skove, og sender således et klart signal om, at virksomheden løfter sit sociale og miljømæssige ansvar.

2. Nye samarbejdspartnere
Virksomheder, som arbejder med FSC, oplever i de fleste tilfælde, at de får adgang til nye kunder og samarbejdspartnere som direkte følge af arbejdet med FSC.

3. Billigere end man tror
Det kan ofte lade sig gøre at finde alternative tropiske FSC-træsorter, der er billigere end de sorter, der normalt bruges. Hvis din virksomhed bruger europæiske træsorter, er der normalt ingen eller meget lav prisforskel. Certificering er også billigere, end de fleste tror, da FSC-certificering primært drejer sig om intern sporbarhed, hvilket de fleste virksomheder i forvejen har.

4. Dokumentation og sikkerhed
Virksomheder er på den sikre side med FSC-mærket. FSC er den nemmeste sikkerhed for, at det træ og papir, man køber, ikke stammer fra ulovlig tømmerhugst. Samtidig gør sporbarheden, at man nemt kan levere dokumentation, der kan bruges til at imødekomme krav i tømmerlovgivninger verden over og i forbindelse med certificering af bæredygtigt byggeri (fx Svanen og DGNB).

5. Vejen til det offentlige
FSC er den nemmeste vej til at imødekomme de nuværende og fremtidige krav om bæredygtighed fra det offentlige. I Miljøministeriets vejledning til indkøb af bæredygtigt træ og papir til offentlige indkøbere fremhæves FSC-mærket som dokumentation for “lovlighed og bæredygtighed”.

10 gode grunde til at du som forbruger skal kigge efter FSC-mærket, når du handler ind

1. FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skove.

2. FSC-mærket er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere.

3. Dele af FSC-certificerede skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.

4. Oprindelige folkeslag som indianere og samer sikres deres ret til at bruge skoven, som de altid har gjort. Fx vil hellige områder og jagtarealer friholdes for fældning.

5. Skovarbejdere skal have den rette uddannelse, ordentligt sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

6. I lande og områder, hvor det er relevant, får lokalbefolkningen glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges så vidt muligt lokal arbejdskraft.

7. Alt træ eller papir i et FSC-certificeret produkt kommer fra bæredygtigt drevne skove og/eller andre ansvarlige ressourcer, og alle led i leverandørkæden skal have en FSC-certificering.

8. FSC-certificeret skovdrift betyder, at træ fældes lovligt.

9. Alle typer skov kan FSC-certificeres lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager.

10. FSC-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre, f.eks. tøj, gulve, terrasser, papir, grillkul, isolering, møbler, interiør, smykker og emballager.

Vindmøllestrøm

Vendia Grafisk besluttede sig for 5 år siden at benytte vindmøllestrøm til produktion og opvarmning.

Med Vindmøllestrøm fra Eniig bidrager Vendia Grafisk til en grønnere energiproduktion. Strømmen kommer fra danske vindmøller, der er mindre end to år gamle. Det betyder at vindmøllerne er produceret ud fra de nyeste standarder og de er dermed de mest effektive på markedet.

Har du brug for vores miljømærker til markedsføring?

Skal vi producere din svane- eller FSC®-mærkede tryksag, så skal du benytte vores godkendte logo med licenskode.
Kontakt os for at rekvirere den rigtige udgave til netop din tryksag.

Mail: rene@vendia.dk eller tlf. 9339 4500

Nyttige links

Alt om Blomsten og Svanen: www.ecolabel.dk

Alt om FSC-mærket: www.dk.fsc.org/dk-dk

Del denne side...

Lad os være kreative sammen!

Send en forespørgsel, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

    KONTAKT OS DIREKTE PÅ TELEFON:
    MORTEN 22 85 45 00
    RENÉ 93 39 45 00