Vendia Grafisk har siden 1998 haft mulighed for svanemærkning af tryksager. Det er vi stolte af.

  • Vi ser det som en samfundspligt, at bidrage til mindre forurening af vores omgivelser og derved er med til at bevare vores natur til fremtiden.
  • I 2013 omstillede vi vores virksomhed til en ren digital produktion. Ved denne produktionsform er der minimal miljøpåvirkning og ingen udledning af kemikalier.
  • Vi har reduceret støj og lugtgener fuldstændig i forhold til den traditionelle offsetproduktion. Det har været med til at forbedre indeklimaet og derved arbejdsmiljøet betragteligt.

I kraft af vores licens til brug af svanemærket, er der løbende udvikling af miljøforbedrende aktiviteter.

Vendia Grafisk producerer Svanemærkede tryksager og bidrager til et renere miljø.

Hele Vendia Grafisk’s produktionsproces, incl. underleverandører til trykkeriet, er omfattet af miljøkravene. Vores virksomhed er godkendt af Miljømærkning Danmark, og sekretariatet kontrollerer løbende Vendia Grafisk’s produktion.

Miljømærkeordningen, der blev vedtaget i 1989, har til formål at vejlede dig som forbruger om indkøb af mindre miljøbelastende produkter. Mærket er garant for, at der stilles miljøkrav i alle faser af tryksagens livscyklus – fra råvarer til bortskaffelse af produkter.

Kravene revideres minimum hvert tredje år, og tryksager kan få miljømærket, hvis de opfylder en række miljøkrav – vugge til grav princippet. Miljøbelastningen bliver kortlagt lige fra råstof til affald eller eventuelt genbrug. På den måde kan de væsentlige miljøproblemer ved en tryksag udpeges, kravene udvælges, og niveauet for de enkelte krav fastsættes.

Vendia Grafisk har pligt til at føre journal over typer og mængder af råvarer, færdige produkter og affald, samt forbrug af vand og energi. Dermed er der synlighed omkring, at alle myndighedskrav for miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Miljømærkning Danmark administrere lovkravene. På deres web-portal kan du få en uddybende forklaring.

Vendia Grafisk besluttede sig for 5 år siden at benytte vindmøllestrøm til produktion og opvarmning.

Med Vindmøllestrøm fra Eniig bidrager Vendia Grafisk til en grønnere energiproduktion. Strømmen kommer fra danske vindmøller, der er mindre end to år gamle. Det betyder at vindmøllerne er produceret ud fra de nyeste standarder og de er dermed de mest effektive på markedet.

Skal vi producere din svanemærkede tryksag, skal du benytte vores Svanemærke-logo.
Kontakt os for at rekvirere den korrekte udgave, til netop din tryksag.

Mail: rene@vendia.dk eller tlf. 9339 4500

Alt om Blomsten og Svanen: www.ecolabel.dk

Del denne side...

Lad os være kreative sammen!

Send en forespørgsel, så vender vi tilbage hurtigst muligt.